Mediálna škola (MeŠ) je projekt neformálneho vzdelávania v oblasti médií,
ktorý vznikol v roku 2009 v rámci spolupráce saleziánskej rodiny
na Slovensku a v Česku. Zastrešuje ho Laura, združenie mladých.

 

Škola ponúka 4 kurzy počas dvoch rokov, ktoré sa venujú:

Okrem praktických zručnosti sa účastníci MeŠ dozvedia viac o mediálnej manipulácii, fungovaní médií a o úlohe kresťana v nich. Dôraz kladieme na sprevádzanie, čo pre nás znamená byť ľudsky a odborne blízko mladému človeku. 

 

Cieľom MeŠ je podpora vzdelania mladých ľudí v mediálnej oblasti. Chceme, aby mladí videli pod povrch médií, vedeli ich správne využívať, ale zároveň boli aj sami tvorcami mediálnych obsahov.

 

Absolvent mediálnej školy bude „doma v médiách“ ako príjemca, animátor a tvorca:

Účastníkom MeŠ ponúkame naviac možnosť získania praxe prostredníctvom zapojenia sa do už existujúcich mediálnych projektov. Mediálna škola sa im zároveň pomôže pripraviť na prijímacie skúšky na VŠ mediálneho charakteru.

Katarína Berešová

V MeŠ sa starám o koordináciu projektu.
Oblasť médií, o ktorú sa zaujímam: grafický dizajn
Niečo o mne: som saleziánka, študovala som grafický dizajn, rada počúvam hudbu, hrám na bicie, verím mladým a projektu Mediálna škola
Kontakt: kata.bereska@gmail.com

Alžbeta Hrušovská

V MeŠ sa starám o program a priebeh kurzov a komunikáciu s účastníkmi a lektormi.
Oblasť médií, o ktorú sa zaujímam: film, TV produkcia, žurnalistika, fotografia
Niečo o mne: študujem filmovú dokumentárnu tvorbu, píšem a fotím pre cestu+ rada sa túlam po svete a spoznávam nové kultúry, mám rada nové výzvy a keď mám popri všetkom ešte trochu času, hrám na gitare a ukulele, spievam v zbore a venujem sa rôznym športom (najradšej bicykel, florbal, snowboard)
Kontakt: bhrusovska@gmail.com

Mária Gregová

V Meške sa starám o PR, web a komunikáciu s účastníkmi. 

Oblasť médií, o ktorú sa zaujímam: Hm... začínam a ešte sa neukázalo čím budem! Pre teraz sa zaujímam o to ako má vrabček plávať v tomto mori, aby sa neutopil a užíval si plavbu hoc aj s plávacím kolesom.

Niečo o mne: Som saleziánka a srdcom východňarka so všetkým, čo táto veta zahŕňa! Milujem hudbu, hory, geocaching a spaghetti bolognese. S médiami som začala v 9.ročníku na ZŠ, keď sme si na počítačovom krúžku urobili účet na szm.sk a cítili sme sa takí pááni... a teraz pokračujem, aby som ostala verná mladým.

Kontakt: maria.gregova@gmail.com

 

Pavol Dzivý

V MeŠ sa starám o mediálne obsahy a mediálnu výchovu.
Oblasť médií, o ktorú sa zaujímam: základy TV tvorby, neformálna mediálna formácia, fotím a tvorím, stvárňujem.
Niečo o mne: som salezián kňaz. Rád varím a chutne jem, splavujem rieky, chodím po prírode. Som doktorant na KU odbor teoria médií, pracujem na výskume nové zručnosti mediálnej gramotnosti.

Ján Drgoň

V MeŠ sa starám o technické zabezpečenie a video.

Oblasť médií, o ktorú sa ujímam: video, zvuk
Niečo o mne: "Och, ja nešťastný učiteľ."
Kontakt: drgonsdb@gmail.com

Rastislav Hamráček

V MeŠ sa starám o mediálne obsahy a mediálnu a osobnostnú výchovu. Nezabúdam na vetu Pascuala Cháveza: Áno médiám, pre vernosť mladým.
Oblasť médií, o ktorú sa zaujímam: tlačové, web a TV spravodajstvo, PR, tlačové oddelenia.
Niečo o mne: Som salezián kňaz, s médiami som začínal v rodnej farnosti pri miništrantskom časopise, aktuálne vediem redakciu Don Bosco dnes, obsahovo garantujem video reláciu Saleziánsky magazín a web saleziani.sk. Mám rád hory, turistiku, liturgiu, čítanie kníh. Občas veľa-veľa pracujem :) . Vyštudoval som katolícku teológiu a mám za sebou trojročný program inštitucionálnej komunikácie na Univerzite Svätého Kríža v Ríme.

 

Jozef Kotris - redaktor, Sebastian Andil - grafik, Andrej Lojan - fotograf, Andrea Bugošová - moderátorka a hlásateľka, Michal Fuljer - fotograf, Martin Šenc - scénarista, Vlado Škuta - fotograf, Stano Staško - herec, Alan Hyža - fotograf, Martin Linhart - reportér, Tomáš Straka - režisér, kameraman, strihač, Jana Grešnerová - moderovanie a literárna príprava AV diela, Ingrid Ištóková - herečka a pedagogička, Ivana Pástorová - teoretička združenia PHOS, Lucia Laczkó - publicistka, Peter Šebo - špecialista na on-line marketing, manager, Maroš Szucz, Viktória Kolčáková - moderátorka, redaktorka, režisérka a scenáristka

 

 

 

 

Organizátori