Na MeŠtivale ocenili mladé mediálne talenty

Mladí so záujmom o média nielen zo Slovenska, ale aj z Česka sa v Žiline zúčastnili na záverečnom stretnutí v rámci dvojročného kurzu mediálnej školy pod názvom MeŠtival. „Mladí mali možnosť prezentovať, čo sa naučili na kurze. Okrem toho sme sa rozdelili do skupín a účastníci mali spracovať sociálne témy do textovej reportáže, do krátkeho videoklipu alebo pomocou fotografií,“ priblížil salezián Pavol Dzivý z organizačného tímu.

„Médiá a mladí - to ide spolu. Chceme dať priestor mladým talentom, aby rozvíjali nadanie,“ opísala koordinátorka projektu Viktória Kolčáková. Vyvrcholením víkendového programu bol sobotný galavečer, v rámci ktorého účastníci prezentovali svoje diela a odborná porota vyhlásila víťazov v jednotlivých kategóriách.

Ústrednou témou Meštivalu bola myšlienka: Máš len to, čo si dal, zaostrené na sociálne a rozvojové témy. „Svoje skúsenosti z pobytov v chudobných krajinách prezentovali dobrovoľníci z mimovládnych rozvojových organizácii a misionár,“ povedala Janka Adamcová z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety.

MeŠtival zorganizovalo mládežnícke združenie Laura v spolupráci so saleziánmi a podporila ho agentúra Slovak Aid. Záštitu nad súťažou prevzal europoslanec Miroslav Mikolášik. „Často sa stane, že niečo poviem, ale médiá to prezentujú inak. Je to škoda. Vy hľadáte pravdu a veľmi to oceňujem,“ povedal na záverečnom galavečere Mikolášik.

Prístup školiteľov z profesionálnych médií ocenili aj samotní účastníci. „Naučila som sa pracovať s kamerou a zlepšila som sa vo fotení,“ povedala Barbora Křížová, účastníčka z Ostravy.

 

 

 

 

Výsledky jednotlivých kategórií

KATÉGÓRIA FOTKA:
1. MIESTO: porota sa rozhodla neudeliť
2. MIESTO: porota sa rozhodla neudeliť
3. MIESTO: Veronika Siekelová – fotografia „Podávanie vody“

KATEGÓRIA TEXT:
1. MIESTO: porota sa rozhodla neudeliť
2. MIESTO: Agáta Šebestová – Učitel, člověk nedoceněný
- za zvládnutú štylistiku a spracovanie náročnej témy
3. MIESTO: Lívia Šimečková – Západo-východný front
- za osobný vklad autorky a zaujímavú tému

KATEGÓRIA VIDEO:
 

ABOSLÚTNY VÍŤAZ:   Michal Smoleň - Mine
- za originálne, jedinečné a profesionálne spracovanie sci-fi príbehu z budúcnosti s prihliadnutím na animáciu, dramaturgiu a grafiku
1. MIESTO: Ondrej Martinkovič - Nový zmysel
- za dramaturgiu príbehu a faktografické zobrazenie hnutia eRKo
Róbert Chovanec a Mirka Ďžupinová – Je to v rodine
- za nápadité a vtipné príbehové a technické spracovanie videoklipu

2. MIESTO: Alžbeta Hrušovská – Spot o animátorstve
- za pútavé a dynamické spracovanie témy animátorstva v saleziánskom stredisku
Stanislav Mikita – Rodiny chudoby
- za dokumentaristický prístup a odvážne pracovanie sociálneho prostredia v Azerbajdžane

3. MIESTO: Danka Mäsiarová – S anjelmi v pätách
- za pútavú výpoveď zdravotnej sestry a dobrovoľníčky v Afrike

ČESTNÉ UZNANIE POROTY (bez ceny):  Skupinka Rožňava – Ozvena
- za odvážny pokus o hraný príbeh