Učili sa rozprávať. Správne rozprávať.

Vedieť rozprávať na verejnosti a ešte k tomu spisovne, nie je vždy jednoduché. Najmä, ak človek nedokáže odbúrať trému alebo pochádza z kraja, kde majú silné zastúpenie rôzne dialekty. Správna artikulácia a intonácia nemusia byť preto vždy automatickou súčasťou prezentačných schopností. Na treťom kurze Mediálnej školy, ktorú zastrešuje Laura, združenie mladých sa jej účastníci snažili vylepšiť si práve tieto zručnosti.

Sobotňajšie workshopy lektorovala Andrea Bugošová, ktorá bola dlhoročnou hlásateľkou, moderátorkou a vedúcou spravodajstva Slovenskej televízie. Momentálne vyučuje na Fakulte masmediálnej komunikácie predmety spojené s prezentáciou a s verbálnou a neverbálnou komunikáciou.

„Kurz bol zameraný na osobu tvorcu. Človeka, ktorý vníma a dokáže koordinovať svoje verbálne i neverbálne prejavy a uvedomuje si, ako jeho život ovplyvňujú iní tvorcovia, najmä tvorcovia reklám,“ vysvetlila Monika Čižmárová,  manažérka Mediálnej školy.

Počas jednotlivých blokov si účastníci vyskúšali zložitosť slovenských jazykolamov, objavovali a odstraňovali chyby v komunikácii, vysvetlili si zásady správnej výslovnosti a vyskúšali si modelové situácie pred kamerou s mikrofónom v ruke.

„Zo začiatku som sa trochu obávala tohto kurzu, pretože nerada vystupujem pred ľuďmi. Ale program bol veľmi dobre vyskladaný a dosť mi to pomohlo s vystupovaním na verejnosti. Páčila sa mi aj príprava a prezentácia rozhlasových hier i tvorba reklám. Bolo to obohacujúce,“ povedala účastníčka Mária Friedmanská.

Mladí mediálnici ukončia dvojročný vzdelávací projekt absolventským kurzom v marci. Stanú sa tak už štvrtými absolventmi Mediálnej školy.