Absolventi Mediálnej školy lámali rekordy

V dňoch 28. až 30. marca sa uskutočnil v poradí štvrtý víkendový kurz Mediálnej školy na ktorom úspešne ukončili svoje pôsobenie ďalší absolventi. Kurz mal názov DÁVAM a zameriaval sa na filmovú tvorbu.

"Mediálna škola mi priniesla veľa príjemných zážitkov v kruhu skvelých ľudí. Naučil som sa ako sa zlepšiť v písaní článkov, fotení a v natáčaní videa. Chcel by som to využiť hlavne v oblasti písania článkov a pri propagácii strediska UPC Trenčín a iných organizácií zaoberajúcich sa prácou s mladými ľuďmi," zhodnotil prínosy MeŠ-ky čerstvý absolvent Jaroslav Spodniak.

Počas dvojročného programu si účastníci postupne osvojili postupy práce z textom, fotografiou, hlasom a videom. Nahliadli aj do zákulisia tvorby mediálneho obsahu,  filozofie reklamy a taktiež etiky a morálky v médiách. Po absolvovaní všetkých štyroch kurzov by mali byť účastníci "doma v médiách" nielen ako konzumenti, ale aj ako animátori a tvorcovia.

"Absolventi Mediálnej školy získali základy mediálnej tvorby. Ako tvorcovia tak vedia prostredníctvom médií vyjadriť svoje hodnoty a názory a dokážu analyzovať a kriticky zhodnotiť mediálne obsahy. Veríme, že získané zručnosti a vedomosti prinesú aj do svojich stredísk a spoločenstiev a budú ich ako vedúci rovesníckych skupín odovzdávať ďalej," hovorí manažérka projektu Monika Čižmárová.

Posledný kurz priblížil účastníkom filmovú tvorbu. Po krátkom teoretickom úvode, v ktorom účastníci nadobudli potrebné znalosti pre tvorbu scenára, prácu s kamerou a strih, vyrazili MeŠkári na už tradičný maratón tvorby krátkeho filmu. Počas natáčania padol aj nový rekord Mediálnej školy - strihalo sa až do pol piatej rána. Súčasťou víkendu boli aj slávnostné promócie spojené s premiérou novovzniknutých filmov a odovzdávaním certifikátov o ukončení štúdia.

Všetky informácie o Mediálnej škole spolu s termínmi kurzov a online prihláškou sú dostupné na www.medialnaskola.sk