Naši absolventi

Kameramani, dokumentaristi, moderátori, editori, žurnalisti, fotografi, zvukári, strihači... Jednoducho naši skvelí MeŠkárski absolventi! Prečítajte si, kde momentálne fungujú :)

 

Betka Hrušovská

„Študujem filmovú dokumentárnu tvorbu (kamera, strih, réžia, zvuk) na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Venujem sa písaniu a editovaniu článkov pre Don Bosco Dnes, fotím rôzne akcie (napr. svadby). V poslednom čase som bola ako dobrovoľník na Lumene a ako lektorka som sa zapojila do vzdelávacieho projektu Mediálnej školy na stredných školách. Okrem iného sa venujem mladým ako animátorka na táboroch u saleziánov alebo na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, kde som absolvovala.“

Šimon Ciprich

„Študujem na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (VŠMU) na Filmovej a televíznej fakulte - odbor kameramanskej tvorby a fotografie. Momentálne pracujem ako externý zamestnanec v J.A.M.FILM1999 (X-faktor – asistent kamery a technik od kamier). Zaoberám sa kamerovými žeriavmi (Jimmy Jib + TechnoJib+ Steadicam). Pracujem aj v TV LUX ako externý kameraman a technik. Popri tom som aj kameraman a fotograf na voľnej nohe a príležitostný zvukár či asistent kamery pri videoklipoch.“

Dominika Mičechová

„MeŠka mi v podstate predstavila mediálne remeslo. Vďaka nej som si aj vybrala zameranie VŠ štúdia (mediálna a marketingová komunikácia na Paneurópskej vysokej škole). Už tretí rok vstávam ráno o 3:45 do Telerána ako asistentka dramaturga a sem-tam aj ako reportérka. Od februára robím vedúcu vydania magazínu Reflex (tiež na TV Markíza). Z času na čas fotím rôzne akcie. Štvrtý rok píšem a fotím v magazíne Paneurópskej vysokej školy - Like, kde som od štvrtého ročníka zástupkyňou šéfredaktora.“ (Foto: markiza.sk)

Ondro Martinkovič

„Pracujem vo filmovom štúdiu JoyMotion ako producent, kameraman a strihač. Tejto činnosti sa venujem naplno. Okrem firemnej produkcie sa mediálnej tvorbe venujem predovšetkým na kresťanských mládežníckych podujatiach (púte a festivaly radosti vo Vysokej nad Uhom, akcie Arcidiecézneho centra mladých v Prešove a pod.).  Veľmi rád pracujem aj na videoklipoch (naposledy to bol snímok Sedembolestná pre kapelu TheWind), upútavkách či zostrihoch podujatí. Popri tejto činnosti som mal možnosť pracovať ako kameraman a strihač  aj pre iné televízie či štúdia."

Simona Ondrejová

„Zručnosti nadobudnuté na Mediálnej škole využívam dodnes a vyzerá to tak, že aj v budúcnosti budem. Okrem toho, že som členkou redakcie farského časopisu a takisto v mediálnom tíme rodinného centra Family garden, idem študovať žurnalistiku na FIF UK. Mediálna škola bola pre mňa teda skvelým odrazovým mostíkom a inšpiráciou do budúcna.“

Monika Kočalková

„Už počas absolvovania Mediálnej školy som sa stala členkou redakčnej rady nášho miestneho farského periodika Farský list, v ktorom sa aktívne zapájam ako redaktorka. Pravidelne prispievam článkami z udalostí v našej farnosti. Mediálna škola mi pomohla kritickejšie vnímať svet informácií okolo mňa.“

Natália Jancová

„Študujem zvukovú skladbu audiovizuálnych diel na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Občas urobím nejakú reportáž do Saleziánskeho magazínu a podieľala som sa na tvorbe krátkeho dokumentu o sr. Evke Rušinovej a o misijných dobrovoľníkoch z VIDES-u.“

Mária Badačová

„Tento rok som ukončila prvý rok na Katolíckej univerzite – odbor žurnalistika, takže som "úplne v tom" :) Od hlavy až po päty.“

 

Klára Kubištelová

„Vďaka MeŠ-ke sa zo mňa stala redaktorka v saleziánskom magazíne, kde z času na čas prispejem nejakou tou reportážou zo strediska. Okrem toho som členkou mediálneho tímu v našom stredisku, kde sem-tam prispejem článkom alebo fotkami. Tiež som členkou mediálneho tímu v rámci misijného dobrovoľníctva VIDES.  MeŠ mi lepšie ukázala svet médií, ktorý teraz vnímam úplne inak ako predtým."

Marcela Kršková

„Už rok učím na základnej škole, preto sa médiám aktívne nestíham venovať. Občas odmoderujem nejaký festival alebo akciu a redaktorský mikrofón si tiež ojedinele podržím, ale teraz je mojou doménou skôr mediálna výchova a žhavenie mladých a najmä mojich žiakov na prácu s médiami. V škole ideme založiť školský časopis a mojím snom je urobiť ho vo video podobe. :P"

Štefan Moravčík

„Som študentom na Univerzite Mateja Bela v odbore učiteľstvo histórie a anglického jazyka. Mediálna škola mi i napriek mojej profesie dala nový pohľad na masmédiá, ktoré po absolvovaní MeŠ často sledujem i kvôli všeobecnému prehľadu. Okrem toho, svoju úlohu vnímam i v stredisku, kde fungujem i ako šéfredaktor Informačníka a takýmto spôsobom zapájam i iných animátorov do mediálneho sveta. Výsledok práce i MeŠ potvrdzuje i fakt, že z tak malého strediska, akým je Zvolen, už vyšli 3 Meškári."