Mediálna škola (MeŠ) je projekt neformálneho vzdelávania v oblasti médií,
ktorý vznikol v roku 2009 v rámci spolupráce saleziánskej rodiny
na Slovensku a v Česku. Zastrešuje ho Laura, združenie mladých. Od decembra 2016 je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Škola ponúka 4 kurzy počas dvoch rokov, ktoré sa venujú:

Okrem praktických zručnosti sa účastníci MeŠ dozvedia viac o mediálnej manipulácii, fungovaní médií a o úlohe kresťana v nich. Dôraz kladieme na sprevádzanie, čo pre nás znamená byť ľudsky a odborne blízko mladému človeku. 

 

Cieľom MeŠ je podpora vzdelania mladých ľudí v mediálnej oblasti. Chceme, aby mladí videli pod povrch médií, vedeli ich správne využívať, ale zároveň boli aj sami tvorcami mediálnych obsahov.

 

Absolvent mediálnej školy bude „doma v médiách“ ako príjemca, animátor a tvorca:

Účastníkom MeŠ ponúkame naviac možnosť získania praxe prostredníctvom zapojenia sa do už existujúcich mediálnych projektov. Vďaka akreditovanému certifikátu, ktorý absolventi 4 kurzov získavajú, im zároveň Mediálna škola zlepšuje šance uspieť na prijímacich skúškach na VŠ mediálneho charakteru. 

Katarína Berešová

V MeŠ sa starám o koordináciu projektu.
Oblasť médií, o ktorú sa zaujímam: grafický dizajn
Niečo o mne: som saleziánka, študovala som grafický dizajn, rada počúvam hudbu, hrám na bicie, verím mladým a projektu Mediálna škola
Kontakt: kata.bereska@gmail.com

Mgr.art Alžbeta Hrušovská

V MeŠ sa starám o program a priebeh kurzov a komunikáciu s účastníkmi a lektormi.
Oblasť médií, o ktorú sa zaujímam: film, TV produkcia, žurnalistika, fotografia
Niečo o mne: študujem filmovú dokumentárnu tvorbu, píšem a fotím pre cestu+ rada sa túlam po svete a spoznávam nové kultúry, mám rada nové výzvy a keď mám popri všetkom ešte trochu času, hrám na gitare a ukulele, spievam v zbore a venujem sa rôznym športom (najradšej bicykel, florbal, snowboard)
Kontakt: bhrusovska@gmail.com

Mária Gregová

V Meške sa starám o PR, web a komunikáciu s účastníkmi. 

Oblasť médií, o ktorú sa zaujímam: Hm... začínam a ešte sa neukázalo čím budem! Pre teraz sa zaujímam o to ako má vrabček plávať v tomto mori, aby sa neutopil a užíval si plavbu hoc aj s plávacím kolesom.

Niečo o mne: Som saleziánka a srdcom východňarka so všetkým, čo táto veta zahŕňa! Milujem hudbu, hory, geocaching a spaghetti bolognese. S médiami som začala v 9.ročníku na ZŠ, keď sme si na počítačovom krúžku urobili účet na szm.sk a cítili sme sa takí pááni... a teraz pokračujem, aby som ostala verná mladým.

Kontakt: maria.gregova@gmail.com

 

Pavol Dzivý

V MeŠ sa starám o mediálne obsahy a mediálnu výchovu.
Oblasť médií, o ktorú sa zaujímam: základy TV tvorby, neformálna mediálna formácia, fotím a tvorím, stvárňujem.
Niečo o mne: som salezián kňaz. Rád varím a chutne jem, splavujem rieky, chodím po prírode. Som doktorant na KU odbor teoria médií, pracujem na výskume nové zručnosti mediálnej gramotnosti.

Ján Drgoň

V MeŠ sa starám o technické zabezpečenie a video.

Oblasť médií, o ktorú sa ujímam: video, zvuk
Niečo o mne: "Och, ja nešťastný učiteľ."
Kontakt: drgonsdb@gmail.com

Rastislav Hamráček

V MeŠ sa starám o mediálne obsahy a mediálnu a osobnostnú výchovu. Nezabúdam na vetu Pascuala Cháveza: Áno médiám, pre vernosť mladým.
Oblasť médií, o ktorú sa zaujímam: tlačové, web a TV spravodajstvo, PR, tlačové oddelenia.
Niečo o mne: Som salezián kňaz, s médiami som začínal v rodnej farnosti pri miništrantskom časopise, aktuálne vediem redakciu Don Bosco dnes, obsahovo garantujem video reláciu Saleziánsky magazín a web saleziani.sk. Mám rád hory, turistiku, liturgiu, čítanie kníh. Občas veľa-veľa pracujem :) . Vyštudoval som katolícku teológiu a mám za sebou trojročný program inštitucionálnej komunikácie na Univerzite Svätého Kríža v Ríme.

 

Jozef Kotris - redaktor, Sebastian Andil - grafik, Andrej Lojan - fotograf, Andrea Bugošová - moderátorka a hlásateľka, Michal Fuljer - fotograf, Martin Šenc - scénarista, Vlado Škuta - fotograf, Stano Staško - herec, Alan Hyža - fotograf, Martin Linhart - reportér, Tomáš Straka - režisér, kameraman, strihač, Jana Grešnerová - moderovanie a literárna príprava AV diela, Ingrid Ištóková - herečka a pedagogička, Ivana Pástorová - teoretička združenia PHOS, Lucia Laczkó - publicistka, Peter Šebo - špecialista na on-line marketing, manager, Maroš Szucz, Viktória Kolčáková - moderátorka, redaktorka, režisérka a scenáristka

 

 

 

 

Organizátori