Mediálna škola:

Aktuálne termíny kurzov:

Prihlásiť sa môžeš TU .

 

 

1. kurz VIDÍM (žurnalistika)

Cieľom prvého kurzu je v rovine prijímateľa priblížiť zobrazovanie reality médiami, zorientovať sa v tomto svete. Takžtiež uvádzame aj praktické zásady bezpečného používania internetu. V úrovni tvorcu naučiť frekventantov základy písanej žurnalistiky, aby ich ako animátor strediska mohol vo svojom meste využiť na informovanie a propagáciu aktivít.

2. kurz ŽIJEM (fotografia)

Cieľom druhého kurzu je v rovine prijímateľa priblížiť život pracovníka v médiách, fungovanie bulváru, zameriame sa na etiku a morálku v médiách. Frekventanti sa naučia základy portrétnej a reportážnej fotografie, aby ich ako animátori strediska, farnosti mohli využiť na dokumentáciu podujatí a na informovanie o aktivitách vo svojom meste.

3. kurz TVORÍM (grafika a moderovanie)

Tretí kurz je zameraný na osobu tvorcu, ktorý sa má naučiť vnímať a koordinovať svoje verbálne i neverbálne prejavy a uvedomovať si, ako jeho život ovplyvňuje reklama.

4. kurz DÁVAM (videotvorba)

Zámerom posledného vzdelávacieho bloku je priblížiť frekventantom proces tvorby krátkeho audiovizuálneho diela, na úrovni prijímateľa sa zamerať na dramaturgický rozbor filmu zo zreteľom na hlavného hrdinu. Posilniť v účastníkoch mediálnej školy, tretiu profilovú rolu – animátora. Zámerom mediálneho tímu je povzbudiť účastníkov, aby vedomosti a zručnosti odovzdávali ďalej vo svojich strediskách, farnostiach, mestách. Naučiť sa tvoriť metodiku stretnutí rovesníckych skupín.

1. vidím kurz

2. žijem kurz

3. tvorím kurz

4. dávam kurz